Kategória
Značky
  Blog
   Produkty
   Nenájdené žiadne produkty.

   Výpočet požadovanej nosnosti

   Rozdiel medzi testovanými podmienkami a reálnymi podmienkami zohhladňuje bezpečnostný faktor. Hodnotu bezpečnostného faktora može stanoviť len osoba (konštruktér), ktorá pozná pracovné podmienky koliesok ako aj príslušné STN. Poradenstvo firmy RENOST može len odporučiť výšku faktoru podla dostupných informácií, bez záruky.
   Požadovaná nosnosť sa stanoví nasledovne:
   N=
   V+O
   n
   .β
   Vlastná hmotnosť transportného zariadenia
   kg
   Maximálna hmotnosť nákladu
   kg
   Počet použitých rolovacích koliesok a kolies
   ks
   Bezpečnostný faktor
   Nosnosť
   kg
   Stanovuje odchýlky normalizovaných podmienok (STN EN 12 527, 12 532) od reálných, ktoré zahřňajú povrch podlahy, rýchlosť zariadenia, výšku prahov, sklon spádov, rovnomernosť rozloženia zaťaženia, smer pohybu rolovacieho kolieska a kolesa, teplotu (+15 °C až +28 °C).
   β = 1,3 - 1,5 ručná manipulácia v štandardných podmienkach, rovná liata podlaha, občasná manipulácia
   β = 1,6 - 3,9 ručná manipulácia v zhoršených podmienkach - šikmé výjazdy, nerovnosti na vstupoch do výťahov, nerovnos podlahy, výjazdové rampy áut, častá manipulácia
   β = 4,0 a viac pri zariadeniach ťahaných strojom v nepretržitých prevádzkach, celkovo náročné podmienky, nie na hnané aplikácie

   O nás

   Spoločnosť RENOST, s.r.o. je rodinná firma založená v roku 1990, ktorá vznikla so zámerom vybudovať kompaktnú a flexibilnú výrobu rolovacích koliesok a kolies. Od výroby jedného typu kolieska v roku 1990 až po 5000 typov a modifikácií v roku 2023, sa tento cieľ podarilo dosiahnuť.

   Podľa najnovších výskumov ľudstvo objavilo koleso pred 5,5 tisícom rokov, ale aj napriek tomu vývoj kolesa stále nie je ukončený. Nové materiály ako aj požiadavky na funkcionalitu otvárajú nové okno príležitostí pre vývoj a aplikáciu kolies do priemyslu, potravinárstva, zdravotníctva atď.

   Firma RENOST, s.r.o. disponuje vlastným vývojom nielen v oblasti kolies, ale aj svojím know-how, ktoré vkladá do najnovších výrobných technológií, ktoré navrhuje a vyrába. Vybudované robotizované pracoviská s pokročilými 3D senzormi nielen uľahčujú prácu, ale prinášajú aj zvýšenú kvalitu výrobkom.

   Vysoký stupeň flexibility a operatívnosti musí byť založený na vlastných zdrojoch a možnostiach, ktorými sú vlastná lisovňa plechov a plastov ale aj vlastná nástrojáreň, ktorá vyrába vstrekovacie formy a lisovacie nástroje ale aj jednoúčelové stroje pre potreby výrobného procesu. Všetky tieto prvky sú navzájom zdieľané cez MES aplikácie, čo vedie k optimalizácii výrobných procesov.

   Vážení zákazníci - tvorivý prístup a hľadanie riešenia, nie je pre nás práca, ale poslanie. Pracovníci RENOST sú tu pre Vás, pre našich zákazníkov, pre ktorých vytvárame produkt, ktorý obsahuje aj pridanú hodnotu, ako je profesionálne technické poradenstvo, výpočty nosnosti a poskytovanie 3D modelov. Okrem toho ponúkame aj renováciu behúňov, sluzby kovoobrábacích prac, ako aj údržbu a servis manipulačnej techniky.

   DÔVERA a SPOĽAHLIVOSŤ – je mottom spoločnosti RENOST už 33 rokov.


   Chcete nám niečo povedať o našich produktoch alebo e-shope? Neváhajte napísať.
   Správa bola odoslaná

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Košík je prázdny