Kategória
Značky
  Blog
   Produkty
   Nenájdené žiadne produkty.

   Výpočet požadovanej nosnosti

   Rozdiel medzi testovanými podmienkami a reálnymi podmienkami zohhladňuje bezpečnostný faktor. Hodnotu bezpečnostného faktora može stanoviť len osoba (konštruktér), ktorá pozná pracovné podmienky koliesok ako aj príslušné STN. Poradenstvo firmy RENOST može len odporučiť výšku faktoru podla dostupných informácií, bez záruky.
   Požadovaná nosnosť sa stanoví nasledovne:
   N=
   V+O
   n
   .β
   Vlastná hmotnosť transportného zariadenia
   kg
   Maximálna hmotnosť nákladu
   kg
   Počet použitých rolovacích koliesok a kolies
   ks
   Bezpečnostný faktor
   Nosnosť
   kg
   Stanovuje odchýlky normalizovaných podmienok (STN EN 12 527, 12 532) od reálných, ktoré zahřňajú povrch podlahy, rýchlosť zariadenia, výšku prahov, sklon spádov, rovnomernosť rozloženia zaťaženia, smer pohybu rolovacieho kolieska a kolesa, teplotu (+15 °C až +28 °C).
   β = 1,3 - 1,5 ručná manipulácia v štandardných podmienkach, rovná liata podlaha, občasná manipulácia
   β = 1,6 - 3,9 ručná manipulácia v zhoršených podmienkach - šikmé výjazdy, nerovnosti na vstupoch do výťahov, nerovnos podlahy, výjazdové rampy áut, častá manipulácia
   β = 4,0 a viac pri zariadeniach ťahaných strojom v nepretržitých prevádzkach, celkovo náročné podmienky, nie na hnané aplikácie

   4316442132659-obrazok-k9 (1)

   9. Rolovacie kolieska v nerezovej vidlici

   9. Rolovacie kolieska v nerezovej vidlici35 - 350 kg
   Prístrojové kolesá v nerezovej vidlici
   séria 253X NOA
   séria 253X NOA
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   253X NOA253X NOA50 mm40 kg
   253FX NOA253FX NOA50 mm40 kg
   séria 223X NOA
   séria 223X NOA
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   223X NOA223X NOA50 mm40 kg
   233X NOA233X NOA50 mm40 kg
   223FX NOA223FX NOA50 mm40 kg
   séria 253X CPA
   séria 253X CPA
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   253X CPA253X CPA50 mm35 kg
   253FX CPA253FX CPA50 mm35 kg
   séria 223X CPA
   séria 223X CPA
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   223X CPA223X CPA50 mm35 kg
   233X CPA233X CPA50 mm35 kg
   223FX CPA223FX CPA50 mm35 kg
   Transportné kolesá v nerezovej vidlici do max. 300 kg
   séria 452X PUR
   séria 452X PUR
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   452X PUR452X PUR80 - 125 mm130 - 160 kg
   452FX PUR452FX PUR80 - 125 mm130 - 160 kg
   séria 422X PUR
   séria 422X PUR
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   422X PUR422X PUR80 - 125 mm130 - 160 kg
   432X PUR432X PUR80 - 125 mm130 - 160 kg
   422FX PUR422FX PUR80 - 125 mm130 - 160 kg
   séria 452X CPB-K
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   452X CPB-K452X CPB-K80 - 125 mm150 - 200 kg
   452FX CPB-K80 - 125 mm150 - 200 kg
   séria 422X CPB-K
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   422X CPB-K422X CPB-K80 - 125 mm150 - 200 kg
   432X CPB-K80 - 125 mm150 - 200 kg
   422FX CPB-K80 - 125 mm150 - 200 kg
   séria 452X CPB-g
   séria 452X CPB-g
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   452X CPB-g452X CPB-g100 - 125 mm200 kg
   452FX CPB-g100 - 125 mm200 kg
   séria 422X CPB-g
   séria 422X CPB-g
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   422X CPB-g422X CPB-g100 - 125 mm200 kg
   432X CPB-g100 - 125 mm200 kg
   422FX CPB-g100 - 125 mm200 kg
   séria 452X NOR
   séria 452X NOR
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   452X NOR452X NOR80 - 125 mm90 - 100 kg
   452FX NOR80 - 125 mm90 - 100 kg
   séria 422X NOR
   séria 422X NOR
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   422X NOR422X NOR80 - 125 mm90 - 100 kg
   432X NOR80 - 125 mm90 - 100 kg
   422FX NOR80 - 125 mm90 - 100 kg
   séria 452X PUB
   séria 452X PUB
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   452X PUB452X PUB80 - 125 mm200 kg
   452FX PUB80 - 125 mm200 kg
   séria 422X PUB
   séria 422X PUB
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   422X PUB422X PUB80 - 125 mm200 kg
   432X PUB80 - 125 mm200 kg
   422FX PUB80 - 125 mm200 kg
   séria 452X PYR
   séria 452X PYR
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   452X PYR452X PYR80 - 125 mm130 - 160 kg
   452FX PYR80 - 125 mm130 - 160 kg
   séria 422X PYR
   séria 422X PYR
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   422X PYR422X PYR80 - 125 mm130 - 160 kg
   432X PYR432X PYR80 - 125 mm130 - 160 kg
   422FX PYR422FX PYR80 - 125 mm130 - 160 kg
   Transportné kolesá v nerezovej vidlici do max. 900 kg
   séria 623X PUC
   séria 623X PUC
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   623X PUC623X PUC160 - 200 mm320 - 350 kg
   633X PUC633X PUC160 - 200 mm320 - 350 kg
   623FX PUC623FX PUC160 - 200 mm320 - 350 kg
   séria 623X CPC-K
   séria 623X CPC-K
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   623X CPC-K623X CPC-K160 - 200 mm350 kg
   633X CPC-K160 - 200 mm320 - 350 kg
   623FX CPC-K160 - 200 mm350 kg
   séria 623X CPC-G
   séria 623X CPC-G
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   623X CPC-G623X CPC-G160 - 200 mm320 - 350 kg
   633X CPC-G160 - 200 mm320 - 350 kg
   623FX CPC-G623FX CPC-G160 - 200 mm320 - 350 kg
   séria 623X NMB
   séria 623X NMB
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   623X NMB623X NMB160 - 200 mm200 kg
   633X NMB633X NMB160 - 200 mm200 kg
   623FX NMB160 - 200 mm200 kg
   Chcete nám niečo povedať o našich produktoch alebo e-shope? Neváhajte napísať.
   Správa bola odoslaná

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Košík je prázdny