Kategória
Značky
  Blog
   Produkty
   Nenájdené žiadne produkty.

   Výpočet požadovanej nosnosti

   Rozdiel medzi testovanými podmienkami a reálnymi podmienkami zohhladňuje bezpečnostný faktor. Hodnotu bezpečnostného faktora može stanoviť len osoba (konštruktér), ktorá pozná pracovné podmienky koliesok ako aj príslušné STN. Poradenstvo firmy RENOST može len odporučiť výšku faktoru podla dostupných informácií, bez záruky.
   Požadovaná nosnosť sa stanoví nasledovne:
   N=
   V+O
   n
   .β
   Vlastná hmotnosť transportného zariadenia
   kg
   Maximálna hmotnosť nákladu
   kg
   Počet použitých rolovacích koliesok a kolies
   ks
   Bezpečnostný faktor
   Nosnosť
   kg
   Stanovuje odchýlky normalizovaných podmienok (STN EN 12 527, 12 532) od reálných, ktoré zahřňajú povrch podlahy, rýchlosť zariadenia, výšku prahov, sklon spádov, rovnomernosť rozloženia zaťaženia, smer pohybu rolovacieho kolieska a kolesa, teplotu (+15 °C až +28 °C).
   β = 1,3 - 1,5 ručná manipulácia v štandardných podmienkach, rovná liata podlaha, občasná manipulácia
   β = 1,6 - 3,9 ručná manipulácia v zhoršených podmienkach - šikmé výjazdy, nerovnosti na vstupoch do výťahov, nerovnos podlahy, výjazdové rampy áut, častá manipulácia
   β = 4,0 a viac pri zariadeniach ťahaných strojom v nepretržitých prevádzkach, celkovo náročné podmienky, nie na hnané aplikácie

   4316442132577-obrazok-k6 (1)

   6. Transportné kolesá a rolovacie kolieska s liatym polyuretánom

   6. Transportné kolesá a rolovacie kolieska s liatym polyuretánom120 - 2700 kg
   TVRDOSŤ BEHÚŇA98° ± 2° Shore A
   VALIVÝ ODPORveľmi dobrý
   HLUČNOSŤdobrá
   ŽIVOTNOSŤveľmi dobrá
   TEPELNÁ ODOLNOSŤod -20 °C do +60 °C
   behúň - liaty polyuretán (92° ± 3° Shore A), disk - hliníková liatina
   séria ALU
   séria ALU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   ALUALU75 - 300 mm130 - 1800 kg
   ALU-BO (oblý behúň)ALU-BO (oblý behúň)200 - 250 mm800 kg
   séria 423 ALU
   séria 423 ALU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   423 ALU423 ALU75 - 125 mm130 - 200 kg
   433 ALU433 ALU75 - 125 mm130 - 200 kg
   423F ALU423F ALU75 - 125 mm130 - 200 kg
   423 ALU BR423 ALU BR100 mm200 kg
   séria 453 ALU
   séria 453 ALU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   453 ALU453 ALU75 - 125 mm130 - 200 kg
   453F ALU453F ALU75 - 125 mm130 - 200 kg
   séria 473 ALU
   séria 473 ALU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   473 ALU473 ALU75 - 125 mm130 - 200 kg
   473F ALU473F ALU75 - 125 mm130 - 200 kg
   séria 427 ALU
   séria 427 ALU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   427 ALU427 ALU80 - 125 mm225 - 360 kg
   437 ALU437 ALU80 - 125 mm225 - 360 kg
   427BS ALU427BS ALU80 - 125 mm225 - 360 kg
   437P ALU437P ALU80 - 125 mm225 - 360 kg
   séria 823 ALU
   séria 823 ALU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   823 ALU823 ALU75 - 125 mm130 - 200 kg
   833 ALU833 ALU75 - 125 mm130 - 200 kg
   823B ALU823B ALU75 - 125 mm130 - 200 kg
   823c ALU823c ALU75 mm130 kg
   séria 623 ALU
   séria 623 ALU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   622, 623 ALU622, 623 ALU100 - 200 mm200 - 350 kg
   632, 633 ALU632, 633 ALU100 - 200 mm200 - 350 kg
   623F ALU623F ALU100 - 200 mm220 - 350 kg
   622T, 623T ALU622T, 623T ALU100 - 200 mm200 - 350 kg
   632P, 633P ALU632P, 633P ALU100 - 200 mm220 - 350 kg
   séria 653 ALU
   séria 653 ALU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   653 ALU653 ALU100 - 200 mm220 - 300 kg
   653F ALU653F ALU100 - 200 mm220 - 300 kg
   séria 673 ALU
   séria 673 ALU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   673 ALU673 ALU100 - 200 mm220 - 300 kg
   673F ALU673F ALU100 - 200 mm220 - 300 kg
   séria 624 ALU
   séria 624 ALU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   624 ALU624 ALU100 - 200 mm220 - 600 kg
   634 ALU634 ALU100 - 200 mm220 - 600 kg
   624F ALU624F ALU100 - 200 mm220 - 600 kg
   624T ALU624T ALU125 - 200 mm400 - 600 kg
   634P ALU634P ALU100 - 200 mm220 - 600 kg
   séria 674 ALU HL
   séria 674 ALU HL
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   674 ALU HL674 ALU HL100 - 200 mm220 - 400 kg
   674F ALU HL674F ALU HL100 - 200 mm220 - 400 kg
   séria 674 ALU HZ
   séria 674 ALU HZ
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   674 ALU HZ674 ALU HZ100 - 200 mm220 - 400 kg
   674F ALU HZ674F ALU HZ100 - 200 mm220 - 400 kg
   séria 724 ALU
   séria 724 ALU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   724 ALU724 ALU100 - 250 mm220 - 700 kg
   734 ALU734 ALU100 - 250 mm220 - 700 kg
   724F ALU724F ALU100 - 250 mm220 - 700 kg
   724T ALU724T ALU100 - 250 mm220 - 700 kg
   séria 825 ALU a 826 ALU
   séria 825 ALU a 826 ALU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   825, 826 ALU825, 826 ALU160 - 250 mm600 - 1000 kg
   835, 836 ALU835, 836 ALU160 - 250 mm600 - 1000 kg
   825T, 826T ALU825T, 826T ALU160 - 250 mm600 - 1000 kg
   séria 828 ALU
   séria 828 ALU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   828 ALU828 ALU250 - 300 mm1500 - 1700 kg
   838 ALU838 ALU250 - 300 mm1500 - 1700 kg
   828T ALU828T ALU250 - 300 mm1500 - 1700 kg
   séria 827d ALU
   séria 827d ALU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   827d ALU827d ALU82 - 125 mm600 - 1500 kg
   837d ALU837d ALU82 - 125 mm600 - 1000 kg
   827Pdc ALU827Pdc ALU125 mm1500 kg
   823d ALU823d ALU75 mm260 kg
   behúň - liaty polyuretán (82° ± 3° Shore A), disk - hliníková liatina
   séria ALUO
   séria ALUO
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   ALUOALUO125 - 200 mm450 - 800 kg
   séria 623 ALUO
   séria 623 ALUO
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   623 ALUO623 ALUO125 - 200 mm350 kg
   633 ALUO633 ALUO125 - 200 mm350 kg
   623F ALUO623F ALUO125 - 200 mm350 kg
   623T ALUO623T ALUO125 - 200 mm350 kg
   633P ALUO633P ALUO125 - 200 mm350 kg
   séria 653 ALUO
   séria 653 ALUO
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   653 ALUO653 ALUO125 - 200 mm300 kg
   653F ALUO653F ALUO125 - 200 mm300 kg
   séria 673 ALUO
   séria 673 ALUO
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   673 ALUO673 ALUO125 - 200 mm300 kg
   673F ALUO673F ALUO125 - 200 mm300 kg
   séria 624 ALUO
   séria 624 ALUO
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   624 ALUO624 ALUO125 - 200 mm450 - 600 kg
   634 ALUO634 ALUO125 - 200 mm450 - 600 kg
   624F ALUO624F ALUO125 - 200 mm450 - 600 kg
   624T ALUO624T ALUO125 - 200 mm450 - 600 kg
   634P ALUO634P ALUO125 - 200 mm450 - 600 kg
   séria 674 ALUO
   séria 674 ALUO
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   674 ALUO674 ALUO125 - 200 mm400 kg
   674F ALUO674F ALUO125 - 200 mm400 kg
   séria 724 ALUO
   séria 724 ALUO
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   724 ALUO724 ALUO125 - 200 mm450 - 700 kg
   734 ALUO734 ALUO125 - 200 mm450 - 700 kg
   724F ALUO724F ALUO125 - 200 mm450 - 700 kg
   724T ALUO724T ALUO125 - 200 mm450 - 700 kg
   734P ALUO734P ALUO125 - 200 mm450 - 700 kg
   behúň - liaty polyuretán (87° ± 5° Shore A), disk - hliníková liatina
   séria ALUE
   séria ALUE
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   ALUEALUE125 - 200 mm450 - 800 kg
   séria 623 ALUE
   séria 623 ALUE
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   623 ALUE623 ALUE125 - 200 mm350 kg
   633 ALUE633 ALUE125 - 200 mm350 kg
   623F ALUE623F ALUE125 - 200 mm350 kg
   623T ALUE623T ALUE125 - 200 mm350 kg
   633P ALUE633P ALUE125 - 200 mm350 kg
   séria 653 ALUE
   séria 653 ALUE
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   653 ALUE653 ALUE125 - 200 mm300 kg
   653F ALUE653F ALUE125 - 200 mm300 kg
   séria 673 ALUE
   séria 673 ALUE
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   673 ALUE673 ALUE125 - 200 mm300 kg
   673F ALUE673F ALUE125 - 200 mm300 kg
   séria 624 ALUE
   séria 624 ALUE
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   624 ALUE624 ALUE125 - 200 mm450 - 600 kg
   634 ALUE634 ALUE125 - 160 mm450 - 600 kg
   624F ALUE624F ALUE125 - 200 mm450 - 600 kg
   624T ALUE624T ALUE125 - 200 mm450 - 600 kg
   634P ALUE634P ALUE125 - 200 mm450 - 600 kg
   séria 674 ALUE
   séria 674 ALUE
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   674 ALUE674 ALUE125 - 200 mm400 kg
   674F ALUE674F ALUE125 - 200 mm400 kg
   séria 724 ALUE
   séria 724 ALUE
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   724 ALUE724 ALUE125 - 200 mm450 - 700 kg
   734 ALUE734 ALUE125 - 200 mm450 - 700 kg
   724F ALUE724F ALUE125 - 200 mm450 - 700 kg
   724T ALUE724T ALUE125 - 200 mm450 - 700 kg
   734P ALUE734P ALUE125 - 200 mm450 - 700 kg
   behúň - liaty polyuretán (92° ± 3° Shore A), disk - oceľový plech
   séria ZU
   séria ZU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   ZUZU80 - 400 mm225 - 1800 kg
   séria 427 ZU
   séria 427 ZU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   427 ZU427 ZU80 - 125 mm225 - 360 kg
   437 ZU437 ZU80 - 125 mm225 - 360 kg
   427BS ZU427BS ZU80 - 125 mm225 - 360 kg
   437P ZU437P ZU80 - 125 mm225 - 360 kg
   séria 724 ZU
   séria 724 ZU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   724 ZU724 ZU100 - 250 mm300 - 700 kg
   734 ZU734 ZU100 - 250 mm300 - 700 kg
   724F ZU724F ZU100 - 250 mm300 - 700 kg
   724T ZU724T ZU100 - 250 mm300 - 700 kg
   734P ZU734P ZU100 - 250 mm300 - 700 kg
   séria 825 a 826 ZU
   séria 825 a 826 ZU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   825, 826 ZU825, 826 ZU125 - 250 mm500 - 1000 kg
   835, 836 ZU835, 836 ZU125 - 250 mm500 - 1000 kg
   825T, 826T ZU825T, 826T ZU125 - 250 mm500 - 1000 kg
   séria 627 ZU
   séria 627 ZU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   627 ZU627 ZU150 - 250 mm650 - 1350 kg
   637 ZU637 ZU150 - 250 mm650 - 1350 kg
   627P ZU627P ZU150 - 250 mm650 - 1350 kg
   séria 827 ZU
   séria 827 ZU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   827 ZU827 ZU125 - 300 mm500 - 1500 kg
   837 ZU837 ZU125 - 300 mm500 - 1500 kg
   827P ZU827P ZU125 - 300 mm500 - 1500 kg
   séria 827d ZU
   séria 827d ZU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   827d ZU827d ZU100 - 250 mm600 - 2700 kg
   837d ZU837d ZU100 - 250 mm600 - 2700 kg
   827Pd ZU827Pd ZU100 - 250 mm600 - 2700 kg
   séria HZU
   séria HZU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   HZUHZU125 - 300 mm450 - 1400 kg
   behúň - liaty polyuretán (92° ± 3° Shore A), disk - šedá liatina
   séria LU
   séria LU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   LULU75 mm200 kg
   LULU100 - 250 mm350 - 1300 kg
   séria 423 LU
   séria 423 LU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   423 LU423 LU75 mm200 kg
   433 LU433 LU75 mm200 kg
   423F LU423F LU75 mm200 kg
   séria 724 LU
   séria 724 LU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   724 LU724 LU100 - 250 mm350 - 700 kg
   734 LU734 LU100 - 250 mm350 - 700 kg
   724F LU724F LU100 - 250 mm350 - 700 kg
   724T LU724T LU100 - 250 mm350 - 700 kg
   séria 823 RU a 824 LU
   séria 823 RU a 824 LU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   RU, LURU, LU50 mm120 kg
   823 RU823 RU50 mm120 kg
   824 LU824 LU82 mm375 kg
   séria 825 LU
   séria 825 LU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   825 LU825 LU150 - 200 mm800 kg
   835 LU835 LU150 - 200 mm800 kg
   825T LU825T LU150 - 200 mm800 kg
   835P LU150 - 200 mm800 kg
   séria 826 LU
   séria 826 LU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   826 LU826 LU140 - 250 mm700 - 1000 kg
   836 LU836 LU82 - 250 mm500 - 1000 kg
   826T LU826T LU140 - 250 mm700 - 1000 kg
   séria 826 LUZ
   séria 826 LUZ
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   LUZLUZ82 mm500 - 850 kg
   826 LUZ826 LUZ82 mm500 kg
   836 LUZ836 LUZ82 mm500 kg
   séria 828 LU
   séria 828 LU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   828 LU828 LU150 - 300 mm1200 - 1700 kg
   838 LU838 LU150 - 300 mm1200 - 1700 kg
   828T LU828T LU150 - 300 mm1200 - 1700 kg
   séria 827d LU
   séria 827d LU
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   827d LU827d LU125 - 250 mm800 - 2000 kg
   837d LU837d LU125 - 250 mm800 - 2000 kg
   827Pd LU827Pd LU125 - 250 mm800 - 2000 kg
   Chcete nám niečo povedať o našich produktoch alebo e-shope? Neváhajte napísať.
   Správa bola odoslaná

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Košík je prázdny