Kategória
Značky
  Blog
   Produkty
   Nenájdené žiadne produkty.

   Výpočet požadovanej nosnosti

   Rozdiel medzi testovanými podmienkami a reálnymi podmienkami zohhladňuje bezpečnostný faktor. Hodnotu bezpečnostného faktora može stanoviť len osoba (konštruktér), ktorá pozná pracovné podmienky koliesok ako aj príslušné STN. Poradenstvo firmy RENOST može len odporučiť výšku faktoru podla dostupných informácií, bez záruky.
   Požadovaná nosnosť sa stanoví nasledovne:
   N=
   V+O
   n
   .β
   Vlastná hmotnosť transportného zariadenia
   kg
   Maximálna hmotnosť nákladu
   kg
   Počet použitých rolovacích koliesok a kolies
   ks
   Bezpečnostný faktor
   Nosnosť
   kg
   Stanovuje odchýlky normalizovaných podmienok (STN EN 12 527, 12 532) od reálných, ktoré zahřňajú povrch podlahy, rýchlosť zariadenia, výšku prahov, sklon spádov, rovnomernosť rozloženia zaťaženia, smer pohybu rolovacieho kolieska a kolesa, teplotu (+15 °C až +28 °C).
   β = 1,3 - 1,5 ručná manipulácia v štandardných podmienkach, rovná liata podlaha, občasná manipulácia
   β = 1,6 - 3,9 ručná manipulácia v zhoršených podmienkach - šikmé výjazdy, nerovnosti na vstupoch do výťahov, nerovnos podlahy, výjazdové rampy áut, častá manipulácia
   β = 4,0 a viac pri zariadeniach ťahaných strojom v nepretržitých prevádzkach, celkovo náročné podmienky, nie na hnané aplikácie

   4316442132562-obrazok-k5 (1)

   5. Transportné kolesá a rolovacie kolieska so vstrekovaným polyuretánom

   5. Transportné kolesá a rolovacie kolieska so vstrekovaným polyuretánom130 - 600 kg
   TVRDOSŤ BEHÚŇA98° ± 2° Shore A
   VALIVÝ ODPORveľmi dobrý
   HLUČNOSŤdobrá
   ŽIVOTNOSŤveľmi dobrá
   TEPELNÁ ODOLNOSŤod -20 °C do +60 °C
   behúň - termoplastický polyuretánový elastomér TPU (75° ± 2° Shore A), disk - polyamid
   séria PYR
   séria PYR
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   PYR-gPYR-g75 - 125 mm130 - 160 kg
   PYR-VPYR-V100 - 125 mm150 - 160 kg
   séria 423 PYR
   séria 423 PYR
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   423 PYR423 PYR75 - 125 mm130 - 160 kg
   433 PYR433 PYR75 - 125 mm130 - 160 kg
   423F PYR423F PYR75 - 125 mm130 - 160 kg
   séria 453 PYR
   séria 453 PYR
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   453 PYR453 PYR75 - 125 mm130 - 160 kg
   453F PYR453F PYR75 - 125 mm130 - 160 kg
   séria 473 PYR
   séria 473 PYR
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   473 PYR473 PYR75 - 125 mm130 - 160 kg
   473F PYR473F PYR75 - 125 mm130 - 160 kg
   séria PUE
   séria PUE
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   PUEPUE150 mm250 kg
   séria 623 PUE
   séria 623 PUE
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   623 PUE623 PUE150 mm250 kg
   633 PUE633 PUE150 mm250 kg
   623F PUE623F PUE150 mm250 kg
   séria 653 PUE
   séria 653 PUE
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   653 PUE653 PUE150 mm250 kg
   653F PUE653F PUE150 mm250 kg
   séria 673 PUE
   séria 673 PUE
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   673 PUE673 PUE150 mm250 kg
   673F PUE673F PUE150 mm250 kg
   behúň - termoplastický polyuretánový elastomér TPU (98° ± 2° Shore A), disk - polyamid
   séria PUR
   séria PUR
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   PURPUR75 - 125 mm130 - 160 kg
   PUR ASPUR AS75 - 125 mm130 - 160 kg
   séria 423 PUR
   séria 423 PUR
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   423 PUR423 PUR75 - 125 mm130 - 160 kg
   433 PUR433 PUR75 - 125 mm130 - 160 kg
   423F PUR423F PUR75 - 125 mm130 - 160 kg
   423 PUR BR423 PUR BR75 - 125 mm130 - 160 kg
   séria 453 PUR
   séria 453 PUR
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   453 PUR453 PUR75 - 125 mm130 - 160 kg
   453F PUR453F PUR75 - 125 mm130 - 160 kg
   séria 473 PUR
   séria 473 PUR
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   473 PUR473 PUR75 - 125 mm130 - 160 kg
   473F PUR473F PUR75 - 125 mm130 - 160 kg
   séria PUB
   séria PUB
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   PUBPUB75 - 150 mm200 - 300 kg
   PUB SSPUB SS75 - 150 mm200 - 300 kg
   PUB ASPUB AS75 - 150 mm200 - 300 kg
   séria 423 PUB
   séria 423 PUB
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   423 PUB423 PUB75 - 150 mm200 kg
   433 PUB433 PUB75 - 150 mm200 kg
   423F PUB423F PUB75 - 150 mm200 kg
   423 PUB SS423 PUB SS75 - 150 mm200 kg
   433 PUB SS433 PUB SS75 - 150 mm200 kg
   423F PUB SS423F PUB SS75 - 150 mm200 kg
   séria 453 PUB
   séria 453 PUB
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   453 PUB453 PUB75 - 150 mm200 kg
   453F PUB453F PUB75 - 150 mm200 kg
   453 PUB AS453 PUB AS75 mm200 kg
   453F PUB AS453F PUB AS75 mm200 kg
   séria 473 PUB
   séria 473 PUB
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   473 PUB473 PUB75 - 150 mm200 kg
   473F PUB473F PUB75 - 150 mm200 kg
   473 PUB SS473 PUB SS125 mm200 kg
   473F PUB SS473F PUB SS125 mm200 kg
   séria PUO
   séria PUO
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   PUOPUO150 mm500 kg
   PUO ASPUO AS150 mm500 kg
   séria 623 PUO
   séria 623 PUO
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   623 PUO623 PUO150 mm350 kg
   633 PUO633 PUO150 mm350 kg
   623F PUO623F PUO150 mm350 kg
   623T PUO623T PUO150 mm350 kg
   séria 624 PUO
   séria 624 PUO
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   624 PUO624 PUO150 mm500 kg
   634 PUO634 PUO150 mm500 kg
   624F PUO624F PUO150 mm500 kg
   624T PUO624T PUO150 mm500 kg
   séria 724 PUO
   séria 724 PUO
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   724 PUO724 PUO150 mm500 kg
   734 PUO734 PUO150 mm500 kg
   724F PUO724F PUO150 mm500 kg
   724T PUO724T PUO150 mm500 kg
   séria 825 PUO
   séria 825 PUO
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   825 PUO825 PUO150 mm500 kg
   835 PUO835 PUO150 mm500 kg
   825T PUO825T PUO150 mm500 kg
   séria PUC
   séria PUC
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   PUCPUC160 - 200 mm500 - 600 kg
   PUC SSPUC SS160 - 200 mm500 - 600 kg
   PUC ASPUC AS160 - 200 mm500 - 600 kg
   PUC CCPUC CC200 mm600 kg
   séria 623 PUC
   séria 623 PUC
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   623 PUC623 PUC160 - 200 mm350 kg
   633 PUC633 PUC160 - 200 mm350 kg
   623F PUC623F PUC160 - 200 mm350 kg
   623T PUC623T PUC160 - 200 mm350 kg
   623 PUC BR623 PUC BR160 - 200 mm350 kg
   séria 624 PUC
   séria 624 PUC
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   624 PUC624 PUC160 - 200 mm500 - 600 kg
   634 PUC634 PUC160 - 200 mm500 - 600 kg
   624F PUC624F PUC160 - 200 mm500 - 600 kg
   624T PUC624T PUC160 - 200 mm500 - 600 kg
   séria 724 PUC
   séria 724 PUC
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   724 PUC724 PUC160 - 200 mm500 - 600 kg
   734 PUC734 PUC160 - 200 mm500 - 600 kg
   724F PUC724F PUC160 - 200 mm500 - 600 kg
   724T PUC724T PUC160 - 200 mm500 - 600 kg
   724 PUC BR724 PUC BR160 - 200 mm500 - 600 kg
   séria 825 PUC
   séria 825 PUC
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   825 PUC825 PUC160 - 200 mm500 - 600 kg
   835 PUC835 PUC160 - 200 mm500 - 600 kg
   825T PUC825T PUC160 - 200 mm500 - 600 kg
   825 PUC BR825 PUC BR160 - 200 mm500 - 600 kg
   séria PUZ
   séria PUZ
   Séria
   Ø Kolesa
   Nosnosť
   826 PUZ826 PUZ82 mm510 kg
   836 PUZ836 PUZ82 mm510 kg
   Chcete nám niečo povedať o našich produktoch alebo e-shope? Neváhajte napísať.
   Správa bola odoslaná

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Košík je prázdny